Quy định của Vietnam Airlines

04/12/2020 Tuấn Phát

QUY ĐỊNH VỀ VIETNAM AIRLINE AIRTICK

Trong Điều 3 của Điều kiện Vận chuyển Quy định của Vietnam Airlines

3.1. Vé là bằng chứng của hợp đồng
3.1.1. Chúng tôi sẽ chỉ vận chuyển bạn với tên chính xác trên Vé và bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp khi có yêu cầu.
3.1.2. Hành khách không được chuyển nhượng Vé của mình cho người khác
3.1.3. Vé đã giảm có thể không được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần. Hành khách cần lựa chọn loại giá phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
3.1.4. Nếu Hành khách có Vé nêu tại Điều 3.1.3 chưa được sử dụng và Hành khách không thể thực hiện hành trình vì Điều kiện bất khả kháng, với điều kiện là Hành khách phải thông báo và cung cấp ngay bằng chứng về Điều kiện bất khả kháng này cho Chúng tôi, Chúng tôi tính phí hoàn lại theo tỷ lệ không hoàn lại này cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo của chúng tôi, sau khi trừ đi phí quản lý thích hợp.
3.1.5. Vé luôn là tài sản của Hãng hàng không xuất Vé.
3.1.6. Yêu cầu đối với vé
Đối với Vé giấy, Hành khách chỉ có thể được vận chuyển trên chuyến bay nếu hành khách xuất trình Giấy tờ tùy thân hợp lệ và Vé hợp lệ được xuất theo quy định của Phiếu đi máy bay của chuyến bay đó và tất cả các Phiếu bay. Các mục đích sử dụng khác và tờ rơi hành khách. Tuy nhiên, Hành khách không thể mang theo vé nếu Vé bị rách hoặc bị sửa đổi bởi người không phải là Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định.
Đối với Vé điện tử, Hành khách chỉ được đi trên chuyến bay khi xuất trình được giấy tờ tùy thân hợp lệ và đã xuất đúng vé hợp lệ cho Hành khách.


3.1.7. Mất vé, vé bị rách, xuất trình vé không đầy đủ, v.v.
3.1.7.1. Trường hợp Vé bị mất, rách (toàn bộ hoặc một phần) hoặc xuất trình nhưng không còn tờ Hành khách và các tờ vận chuyển chưa sử dụng, nếu Hành khách yêu cầu, Vé mới sẽ được cấp thay thế (Toàn bộ hoặc một phần) Vé cũ, khi chúng tôi xác định rằng Vé cũ được xuất theo quy định và còn giá trị trên các chặng bay liên quan. Trong trường hợp này, Hành khách phải cam kết bằng văn bản rằng nếu Vé bị mất hoặc thất lạc hoặc việc vận chuyển bị thất lạc đã được sử dụng hoặc đã được hoàn lại, Hành khách sẽ thanh toán cho Chúng tôi theo mức áp dụng. để phát hành Vé mới.
3.1.7.2. Trong trường hợp không có bằng chứng nêu trên hoặc Hành khách không ký cam kết bằng văn bản, công ty phát hành có thể yêu cầu Hành khách thanh toán toàn bộ giá vé thay thế. Số tiền này chỉ có thể được hoàn lại nếu công ty phát hành ban đầu chứng minh được rằng Vé bị mất hoặc bị rách chưa được sử dụng trước khi hết hạn. Nếu Vé cũ được tìm thấy trước khi vé hết hạn, Hành khách xuất trình Vé này cho công ty xuất vé mới để được hoàn lại Vé.
3.1.8. Hành khách nên thực hiện các biện pháp hợp lý để giữ Vé không bị mất hoặc bị đánh cắp.

3.2. Hiệu lực của vé
3.2.1. Trừ khi có quy định khác trên Vé, trong Điều kiện vận chuyển này hoặc trong các điều kiện về giá (liên quan đến giới hạn thời hạn hiệu lực của Vé, trong trường hợp đó, thời hạn đó sẽ được ghi trên Vé), Vé có giá trị:
3.2.1.1. một năm kể từ ngày xuất Vé; hoặc là
3.2.1.2. một năm kể từ ngày khởi hành đầu tiên ghi trên Vé, với điều kiện ngày khởi hành trong vòng một năm kể từ ngày xuất Vé.
3.2.2. Khi bạn không thể thực hiện hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì tại thời điểm bạn yêu cầu đặt chỗ, Chúng tôi không thể xác nhận chỗ ngồi cho bạn, thời hạn của Vé sẽ được gia hạn hoặc bạn có thể được hoàn tiền theo quy định với Điều 11.
3.2.3. Nếu sau khi khởi hành chặng đầu tiên, Quý khách không thể tiếp tục hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì lý do sức khỏe, Chúng tôi có thể gia hạn hiệu lực của Vé cho đến khi Hành khách phù hợp hoặc cho đến khi khởi hành chuyến bay đầu tiên của Chúng tôi sau ngày bạn trở nên khỏe mạnh, từ đó hành trình của bạn bị gián đoạn miễn là còn chỗ cho hạng đặt chỗ bạn đã mua. Lý do sức khỏe như đã đề cập phải được chứng minh bằng chứng nhận của cơ quan y tế. Khi các chặng còn lại của Vé bao gồm một hoặc nhiều điểm dừng, thời hạn của Vé có thể được gia hạn không quá ba tháng kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận của cơ quan y tế. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ gia hạn hiệu lực của Vé cho các thành viên gia đình (cha mẹ, anh chị em, vợ / chồng và con cái) đi cùng Hành khách.
3.2.4. Trong trường hợp Hành khách tử vong trên đường đi, Vé của hành khách đi cùng có thể được sửa đổi để từ bỏ các điều kiện hạn chế và gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp thành viên gia đình của Hành khách tử vong khi bắt đầu hành trình, giá trị của Vé của Hành khách và của thành viên gia đình đi cùng có thể được sửa đổi. Việc sửa đổi trên được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và thời gian gia hạn hiệu lực không quá 45 ngày, kể từ ngày chết.

3.3. Thứ tự các tờ giao hàng
3.3.1. Vé do Hành khách mua có giá trị cho việc vận chuyển như đã ghi trên Vé, từ điểm khởi hành qua các điểm dừng đã thỏa thuận đến điểm đến cuối cùng của hành trình. Mức giá mà Hành khách thanh toán dựa trên giá vé của Chúng tôi và được tính trên cơ sở toàn bộ hành trình ghi trên Vé. Điều này tạo thành một phần cơ bản trong hợp đồng của Chúng tôi với Hành khách. Vé sẽ không được chấp nhận và sẽ mất giá trị nếu các Phiếu (hoặc các chuyến bay được đề cập trên Vé) không được sử dụng theo thứ tự ghi trên Vé.
3.3.2. Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ bộ phận nào liên quan đến việc vận chuyển, bạn phải liên hệ trước với chúng tôi. Mức giá mà Hành khách phải trả cho việc vận chuyển mới sẽ được tính và Hành khách có thể chọn áp dụng mức giá mới hoặc duy trì phương tiện vận chuyển ban đầu như đã đề cập trên Vé. Nếu Hành khách cần thay đổi phương tiện vận chuyển do Điều kiện Bất khả kháng, Hành khách phải liên hệ với Chúng tôi sớm nhất có thể và Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để vận chuyển Hành khách đến điểm dừng hoặc điểm đến tiếp theo. kết thúc hành trình mà không tính lại giá.
3.3.3. Nếu bạn thay đổi phương tiện vận chuyển mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi, chúng tôi sẽ áp dụng mức giá hợp lý cho hành trình thực tế mới của bạn. Hành khách sẽ phải thanh toán bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa giá đã thanh toán và tổng giá vé áp dụng cho hành trình mới. Nếu mức giá mới thấp hơn, phần chênh lệch sẽ được hoàn lại, nhưng trong trường hợp này, Phiếu đi máy bay của Hành khách chưa sử dụng sẽ không còn giá trị.
3.3.4. Hành khách cần lưu ý rằng có một số thay đổi không làm thay đổi giá, nhưng cũng có những thay đổi khác như thay đổi điểm xuất phát của hành trình (ví dụ: nếu Hành khách không bay chặng đầu tiên) hoặc ngược lại. hướng của hành trình có thể dẫn đến tăng giá. Nhiều mức giá chỉ có hiệu lực cho ngày và chuyến bay ghi trên Vé và hoàn toàn không thể thay đổi, hoặc chỉ được phép thay đổi nếu Hành khách trả thêm tiền.
3.3.5. Mỗi người trên Vé của Hành khách được chấp nhận vận chuyển theo hạng dịch vụ, vào ngày và chuyến bay đã đặt chỗ. Khi Vé ban đầu được xuất mà không có yêu cầu đặt chỗ cụ thể trên Vé, phần chỗ có thể được đặt sau tùy thuộc vào điều kiện giá của chúng tôi và tình trạng còn chỗ trên chuyến bay của bạn yêu cầu.
3.3.6. Hành khách cần lưu ý nếu bạn không có mặt trên bất kỳ chuyến bay nào mà không thông báo trước, chúng tôi có thể hủy đặt chỗ của bạn cho chặng bay về hoặc chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, nếu hành khách thông báo trước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không hủy đặt chỗ cho các chuyến bay này.

3.4. Tên và địa chỉ của chúng tôi
Tên của chúng tôi có thể được viết tắt trên Vé. Địa chỉ của chúng tôi được coi là thành phố hoặc sân bay khởi hành, nằm đối diện với tên viết tắt của chúng tôi trong ô “Hãng vận chuyển” trên Vé giấy hoặc được ghi trên chặng đầu tiên của chuyến bay. Hành trình / Biên nhận vé điện tử.

Để tìm hiểu thêm về quy định săn vé máy bay giá rẻ vietnam airline hoặc đặt vé máy bay Vienam airline, quý khách vui lòng liên hệ 1900 4798 phòng vé Tiến Nhật Thành sẽ hỗ trợ tư vấn về quy định vé máy bay vietnam airline

HÌNH ẢNH VỀ EVA AIR

Evaair - hãng hàng không chất lượng nhất Đài Loan

Evaair - hãng hàng không giá rẻ đi Mỹ

Evaair - hãng hàng không giá rẻ đi Pháp

Vé Máy Bay Khuyến Mãi

Copyright © 2014 . All rights Reserved